De Bedrijfshulpverlening (BHV)


Als ondernemer bent u ongetwijfeld op de hoogte van het feit dat u binnen uw bedrijf de bedrijfshulpverlening (BHV) dient te organiseren. U bent immers verantwoordelijk voor alles wat zich in en rond uw bedrijf afspeelt, ook in noodsituaties. U bent niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw eigen medewerkers maar ook voor de veiligheid van de mensen in de nabije omgeving, zoals klanten, passanten en mensen van omliggende bedrijven! Niet alleen individuele ondernemers hebben te maken met bedrijfshulpverlening, ook voor bedrijfsverzamelgebouwen, winkelstraten en -centra geldt een BHV-verplichting. Dit betekent : goed voorbereid zijn op kleinere en grote zaken die mis kunnen gaan in uw bedrijf, uw winkel, bedrijfsverzamelgebouw, winkelstraat of -centrum. Bedrijfshulpverlening is weten wat er moet gebeuren in noodsituaties: individueel én collectief. focus • De Feiten
 • Ons uitgangspunt
 • Het resultaat
 • De toekomst
 • De kosten • De Feiten

  De aanbiedingen voor BHV-cursussen vliegen u om de oren. Het aantal opleiders dat deze verplichte opleiding aanbiedt is enorm. Twee dagen cursus en elk jaar een dag herhalen is de routine geworden. Is dat nou zo? Nee. Het is de norm geworden van opleiders die zijn aangesloten bij het NIBHV, een commercieel keurmerk. De overheid bepaalt echter nog steeds het niveau en dat is destijds vastgelegd in het ´brandbeveiligingsconcept bedrijfshulpverlening´. Daarbij werd een studieduur aanbevolen van 16 uur voor een bedrijfshulpverlener van een ……basisschool. Deze 16 uur ofwel 2 dagen is dus commercieel omarmd en een geheel eigen leven gaan leiden. O ja, over herhaling zegt de arbowet (tot 1 januari 2007) letterlijk: ´8 uur per twee jaar´. Hoe zit het nu werkelijk? De arbowet zegt over bedrijfshulpverlening het volgende:
  • De bedrijfshulpverlening dient te worden afgestemd op de bedrijfssituatie. Dat geldt voor de deskundigheid en voor het aantal (de richtlijn 1 per 50 medewerkers is vervallen per 1 januari 2007). Uw RI&E is het uitgangspunt!
  • De bedrijfshulpverlening dient binnen enkele minuten op adequate wijze te worden vervuld.
  • De bedrijfshulpverlener(s) zijn deskundig opgeleid om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.
  • Bedrijfshulpverleners zijn onder alle omstandigheden bereikbaar en beschikbaar.
  • Indien de veiligheid of de gezondheid van andere werknemers in de nabije omgeving kunnen worden bedreigd, worden door de betrokken werkgevers op het gebied van de bedrijfshulpverlening zodanige organisatorische maatregelen genomen dat de betrokken bedrijfshulpverleners bij een ongeval of brand over en weer bijstand kunnen verlenen. Indien werkgevers ter uitvoering van hun taken gezamenlijke bedrijfshulpverlening organiseren, worden de afspraken dienaangaande schriftelijk vastgelegd.

  Is er geen of een slechte BHV-organisatie dan loopt de ondernemer een reële kans aansprakelijk te zijn voor letselschade. U loopt bovendien het risico dat verzekeringsmaatschappijen weigeren schade of letsel te vergoeden. Volgens de Arbowet begaat de onderneming immers een overtreding. Misschien dat u inmiddels een BHV- er voor uw bedrijf heeft opgeleid. Dat is een mooie start. Belangrijk is dat de organisatorische maatregelen schriftelijk worden vastgelegd, zowel voor uw eigen onderneming als collectief. Aantoonbaarheid beperkt aansprakelijkheid!

  Ons uitgangspunt

  U wilt vooral niet meer doen dan nodig is. Maar het moet wel goedgekeurd zijn. En als u gecertificeerd werkt moet ook de certificerende instelling uw bedrijfshulpverleningsorganisatie en -plan goedkeuren. Dat kan. Daarom onderzoeken we eerst uw situatie zodat we kunnen bepalen wat de meest eenvoudige en efficiënte wijze is waarop we dat kunnen doen, ook bij meerdere vestigingen. Zelfs voor de opleidingen kunt u bij ons terecht. Specifiek voor de situatie waarbij meerdere werkgevers betrokken zijn bij de BHV-verplichtingen (denk aan bedrijfsverzamelgebouwen, winkelstraten en -centra) heeft Kroon&Helder een methode ontwikkeld waarmee eenvoudig een collectieve BHV-organisatie en -plan kan worden opgezet en waarin alle deelnemers bijdragen in de kosten. Goed Geregeld.

  Het resultaat

  focusU ontvangt een duidelijk rapport inclusief praktisch plan van aanpak en enkele relevante bijlagen waarmee u zo aan de slag kunt. De ontruimingsplattegronden kunt u zó inlijsten en ophangen. Desgwenst verzorgen we zelfs de ontruimingsoefening.

  De toekomst

  Onze modellen worden periodiek aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook uw in en om uw bedrijf verandert de situatie. Denk maar aan personeelsmutaties waardoor de gegevens in het BHV-plan verouderen. Jaarlijks kan door ons een controle plaatsvinden waarna de wijzigingen worden verwerkt in uw BHV-organisatie en -plan.

  De kosten

  Wij verzorgen uw BHV-plan al vanaf € 545,- ex. btw Voor kleine bedrijven met een laag risicoprofiel ontwikkelde wij een basiscursus Bedrijfshulpverlener in één dag. Deze kost € 245,- p.p. en duurt 1 dag. De bijbehorende herhalingscursus duurt 4 uur. Deze wordt ook gegeven van 17.00 uur tot 21.00 uur waarbij een broodmaaltijd wordt geserveerd. Daarmee verliest u zo min mogelijk productietijd!  (wijzigingen voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle prijzen zijn exclusief btw.)