BRL en KOMOBRL staat voor 'Beoordelingsrichtlijn' en er bestaan er inmiddels tientallen, zo niet meer dan 100 van! Enkele bekenden zijn de BRL6000 voor installateurs (ook wel KOMO-Install genoemd), BRL(-SIKB)7000 voor (water)bodemsanering, BRL(-SVMS)-007 en de BRL5050 voor asbestverwijdering. Voor zeer veel bouwgerelateerde producten en diensten is een BRL opgesteld. Met een certificering volgens een BRL toont u aan dat het door u geleverde product, de door u geleverde installatie of dienst, kwalitatief voldoet aan de geldende wettelijke en technische eisen. Een instituut dat veel gebruik maakt van de diverse BRL-certificeringsregelingen is KOMO. Het KOMO-label is al 50 jaar hét kwaliteitskeurmerk in de bouw. Een KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Zijn uw producten of processen voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring van KOMO, dan kan men er blindelings op vertrouwen dat ze voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Dit maakt tijdrovende controletrajecten bij de vergunningverlening en op de bouwplaats overbodig. installatie


 • De Feiten
 • Ons uitgangspunt
 • Het resultaat
 • De toekomst
 • De kosten • De Feiten

  Klanten willen zekerheid. Zekerheid dat het door u geleverde product of dienst voldoet aan de wettelijke en technische eisen van dit moment. Vanzelfsprekend levert u die kwaliteit. Maar hoe bewijst u dat? Klanten willen kunnen controleren of uw producten of diensten voldoen aan alle relevante wettelijke eisen en richtlijnen. Een certifikaat afgegeven door een onafhankelijk instituut levert dat bewijs. Er zijn erkende kwaliteitsverklaringen voor veel bouwproducten en -processen. Iedereen kent ze beter als KOMO-certificaten. Zo’n verklaring toont aan dat uw product of proces voldoet aan álle eisen die de wet en de markt stellen, inclusief CE-markering. De verklaringen worden uitgegeven en getoetst door erkende certificatie-instellingen. Het toezicht op deze instellingen is in handen van de Raad voor Accreditatie.

  Ons uitgangspunt

  U bent specialist in uw vak. Natuurlijk voldoen uw producten en diensten aan alle eisen en richtlijnen van dit moment. Eigenlijk zou u het certifikaat al moeten hebben echter, het ontbreekt u aan tijd om het geheel vast te leggen in procedures. Zeker als u het ook nog eens wenst te combineren met bijvoorbeeld VCA of ISO9001. U heeft er geen tijd voor, het moet praktisch uitvoerbaar blijven en tegen aanvaardbare kosten. Dat begrijpen wij heel goed. Ons uitgangspunt bent ú, uw organisatie en uw mogelijkheden om te certificeren. Op basis van onze jarenlange ervaring formuleren wij de uitgangspunten waarmee u zo efficiënt mogelijk het certifikaat kunt behalen.

  Het resultaat

  In een aantal korte afspraken (met u of met een medewerker) verzamelen wij doelgericht alle benodigde gegevens. Vervolgens ontvangt u de concept documenten ter beoordeling. Tijdens een bespreking vergelijken we de praktijk met de theorie en aansluitend bespreken we de noodzakelijke praktische activiteiten. Het lijstje met aandachtspunten voeren we weer in in uw organisatie. Nu bent u klaar voor certificering! In overleg met u vragen wij de offertes bij de diverse certificerende instellingen aan.

  De toekomst

  piping Certificeren is één. Gecertificeerd blijven is een twee. Een certifikaat wordt verstrekt voor drie jaar. Jaarlijks vindt een controle plaats door de certificerende instelling. Afhankelijk van de gehanteerde BRL bent u verplicht tot periodieke activiteiten welke u moet kunnen aantonen. Dat is de reden waarom wij altijd streven naar een zo ´zuiver´ mogelijk systeem, gebaseerd op voldoen aan de minimale eisen.

  De kosten

  Wij hanteren een modulaire structuur waarmee u altijd een passende keuze kunt maken uit onze dienstverlening:
  • Het verzamelen van gegevens en opstellen van de documenten zoals procedures, formulieren en functieomschrijvingen etc. Vanaf € 750,-
  • Afhankelijk van de soort BRL worden aanvullende verplichtingen gesteld. Deze bieden wij aan op offerte.
  • Voor de kosten van de certificerende instelling dient u rekening te houden met ca. € 5000,- voor drie jaar.  (wijzigingen voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle prijzen zijn exclusief btw.)