ISO9001en ISO14001


ISO9001 en ISO14001 zijn de de meest bekende norm als het gaat om managementsystemen. ISO9001 bestaat dan ook alweer een jaar of 50. ISO9001 is een internationaal erkende norm voor management gericht op 'kwaliteitsborging' of beter gezegd: procesbeheersing met betrekking tot klantgericht werken. ISO14001 betreft procesbeheersing met betrekking tot 'milieugericht' werken. Met een ISO9001 of -14001-certifikaat toont u aan dat u over bedrijfsprocessen beschikt die u in staat stellen om de belofte aan de klant ten aanzien van klantgerichtheid of milieu na te komen. Met een ISO-certifikaat houdt u focus op de zaak!
focus

 • De Feiten
 • Ons uitgangspunt
 • Het resultaat
 • De toekomst
 • De kosten


 • De Feiten

  ISO-certificering roept bij de meeste mensen nog steeds een beeld op van enorme bureaucratie en ordners met procedures. Er zijn maar weinig bedrijven die vanuit een eigen motivatie beslissen tot ISO-certificering. Meestal wordt men hiertoe aangespoord door opdrachtgevers zoals de overheid en grote internationale bedrijven. Ook het behalen van een branchekeurmerk kan het noodzakelijk maken om in het bezit te zijn van een ISO9001-certifikaat. Ook zijn er ondernemers die ISO-certificering gebruiken om ´professioneler´ over te komen. Het beeld van de papieren tijger is inmiddels achterhaald. De ´moderne´ ISO laat veel meer ruimte voor eigen interpretatie. U kunt het geheel naar uw eigen hand zetten. Wij vertellen u graag hoe!

  Eind 2015 zijn de nieuwe versies van ISO9001 en 14001 gepubliceerd. Deze versies biedt nog meer mogelijkheden voor maatwerk. De keerzijde is dat deze versie nog vrijer te interpreteren is en dat er regelmatiger gediscusieerd zal gaan worden met de auditor. De nieuwe versies zijn gebaseerd op 'risk-based-management'(in tegenstelling tot de voorgaande versie die meer gebaseerd was op 'procesbeheersing'). U dient op structurele wijze zelf de risico's inzake de belanghebbenden (klanten, medewerkers, leveranciers, etc.) te bepalen en passende maatregelen vast te stellen. Voor meer informatie zie
  De 'nieuwe' ISO9001


  Ons uitgangspunt

  U moet certificeren en waarschijnlijk niet omdat u het zo leuk vindt. U heeft er weinig tijd voor ,wilt uw flexibiliteit niet inleveren én het moet betaalbaar zijn. Dat begrijpen wij heel goed. Ons uitgangspunt bent ú, uw organisatie en uw beweegredenen om te certificeren. Op basis van onze jarenlange ervaring formuleren wij de uitgangspunten waarmee u zo efficiënt mogelijk het certifikaat kunt behalen.

  Het resultaat

  focusIn een aantal korte afspraken verzamelen wij doelgericht alle benodigde gegevens. Vervolgens ontvangt u de concept documenten ter beoordeling. Tijdens de interne audits vergelijken we de praktijk met de theorie en aansluitend bespreken we alle ervaringen. Het lijstje met aandachtspunten voeren we weer in in uw organisatie. Nu bent u klaar voor certificering! In overleg met u vragen wij de offertes bij de diverse certificerende instellingen aan.

  De toekomst

  Certificeren is één. Gecertificeerd blijven is twee. Een certifikaat wordt verstrekt voor drie jaar. Jaarlijks vindt een controle plaats door de certificerende instelling. ISO9001 verplicht u tot periodieke beoordelingen van uw eigen managementsysteem. Dat is de reden waarom wij altijd streven naar een zo ´zuiver´ mogelijk systeem, gebaseerd op voldoen aan de minimale eisen. Maar belangrijker: u zult merken dat uw organisatie slagvaardiger wordt en dat belangrijke bedrijfsaspecten opeens sneller en beter worden beheerst. ISO werkt!

  De kosten

  Wij hanteren een modulaire structuur waarmee u altijd een passende keuze kunt maken uit onze dienstverlening:
  • Het verzamelen van gegevens en opstellen van de documenten. Vanaf € 1750,-
  • Interne audits en directiebeoordeling. Vanaf € 1400,-
  • Jaarlijks onderhoud. Op offerte
  • Voor de kosten van de certificerende instelling dient u rekening te houden met ca. € 4000,- voor drie jaar
  (wijzigingen voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle prijzen zijn exclusief btw.)