De 'nieuwe' ISO9001


Het kan u niet ontgaan zijn: eind 2015 zijn de nieuwe versies van ISO9001 en ISO14001 gepubliceerd. Volgens alle betrokkenen een zeer belangrijke gebeurtenis die de nodige tijd, energie en kosten met zich meebrengt. Het commerciele circuit draait op volle toeren: workshops, cursussen, documentatie,etc.etc. En haast is geboden, want september 2018 verlopen alle oude certifikaten. De voorkeur van de certificeerders is dat u zo snel mogelijk 'overstapt'. Maar is dat allemaal wel zo nodig?
focus

 • De Feiten
 • Ons uitgangspunt
 • Het resultaat
 • De toekomst
 • De kosten


 • De Feiten

  De nieuwe versies van zowel ISO-9001 als ISO-14001 zijn niet wezenlijk anders dan de voorgangers. De 'essentie' is nog steeds hetzelfde: aantonen dat je structureel klantgericht respectievelijk milieugericht werkt. Het verschil zit hem voornamelijk in de indeling van de norm(en) en een verschuiving van 'procesbeheersing' naar 'risk-based-management'. Voor organisaties die inmiddels meerdere certificeringen hanteren is dit een groot voordeel: de 'nieuwe' HLS-structuur (High-Level-Structure)zorgt er voor dat belangrijke ISO-normen een zelfde indeling hebben. Specifieke eisen die een norm stelt aan bijvoorbeeld 'Inkoop' staan in nu in dezelfde paragraaf van andere normen binnen de HLS-groep (van normen). Dat maakt het uiteindelijk wel wat overzichtelijker en efficienter beheersbaar. Dat werd tijd!

  Een andere relevante verandering betreft de begrippen contextanalyse en belanghebbendenanalyse (stakeholderanalyse). U wordt verplicht na te denken over de impact van uw product of dienst op relevante belanghebbenden. Vervolgens dient u aantoonbaar te maken dat u de risico's rondom de relevante belanghebbenden op beeld heeft en hier passende maatregelen voor treft. Het hoogste management dient hiervan op de hoogte te zijn en deze kennis en informatie te betrekken bij de bedrijfsstrategie.

  Bovenstaande wordt gecommuncieerd als een enorme verandering waarvoor u toch echt de nodige tijd, geld en expertise nodig heeft. Dat geldt dan misschien voor de grotere ondernemingen, voor het midden- en kleinbedrijf zijn de veranderingen niet zo ingrijpend als ze lijken. De belangrijkste risico's inzake belanghebbenden zijn al lang en breed bekend en zo ook de maatregelen. We noemden dat 'procesbeheersing'. Daarnaast zijn de meeste ondernemers in het MKB redelijk op de hoogte van de toepassing en prestaties van het managementsysteem. De management review doen ze meestal zelf ...

  En wat de planning betreft: u bent de klant. U heeft tot september 2018 de tijd om uw managementsysteem aan te passen aan de nieuwe versie. Het is gebruikelijk om dit bij de eerstvolgende hercertificering te doen. Afhankelijk van de certificerende instelling wordt een extra dag of halve dag berekend. Dit drukt nogal op de planning en agenda's van auditoren. Wachten tot medio 2018 houdt dus een klein risico in maar: klant is koning! Als u op tijd de auditor reserveert is hectiek op korte termijn niet nodig. Risk-Based-Management heet dat...


  Ons uitgangspunt

  U doet al heel veel goed.U kent de risico's en heeft al lang en breed passende maatregelen getroffen. U weet immers heel goed welke belanghebbenden een rol spelen bij uw bedrijfsvoering. Het enige wat u ontbeert is een 'vertaling' van uw kijk op de zaak naar de theorie van de auditor. Hoe overtuigd u hem of haar van uw 'risk-based-management'? Daar helpen wij u graag bij.

  Het resultaat

  focus Op basis van de eisen van de norm en onze bedrijfskundige expertise hebben wij een model ontwikkeld om snel en efficient de context- en belanghebbendenanalyse op te stellen. Met de verzamelde gegevens, aangevuld met de kritische elementen van uw huidige managementsysteem stellen wij de conceptrapportage op die u vervolgens beoordeeld. Tijdens de inventarisatie van uw managementsysteemdocumenten vergelijken we de praktijk met de theorie en maken een voorstel voor de benodigde aanpassingen. Vanzelfsprekend kunnen we u ook helpen met het verwerken van de aanpassingen en het opstellen én realiseren van een aangepast auditplan en een aangepaste management review. Na de interne audit en managementreview 'nieuwe stijl' bent u klaar voor (her)certificering!

  De toekomst

  Ook met de nieuwe versie van ISO geldt: Certificeren is één, gecertificeerd blijven is twee. Het certifikaat wordt verstrekt voor drie jaar. Jaarlijks vindt een controle plaats door de certificerende instelling. ISO9001 verplicht u tot periodieke beoordelingen van uw eigen managementsysteem. Dat is de reden waarom wij altijd streven naar een zo ´zuiver´ mogelijk systeem, gebaseerd op voldoen aan de minimale eisen. Maar belangrijker: u zult merken dat het begrip omtrent uw product of dient toeneemt. ISO werkt!

  De kosten

  Wij hanteren een modulaire structuur waarmee u altijd een passende keuze kunt maken uit onze dienstverlening:
  • Context- en belanghebbendenanalyse Vanaf € 850,-
  • Inventarisatie van benodigde wijzigingen in uw managementsysteem en -documentatie. Op offerte (is afhankelijk van uw huidige managementsysteem)
  • Begeleiding bij de hercertificering. Vanaf € 720,- per mandag
  • Voor de kosten van de certificerende instelling dient u rekening te houden met 0.5 of 1 dag extra. (Tegen mandagtarief ca. € 1000-1200,-)
  (wijzigingen voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle prijzen zijn exclusief btw.)