Kroon&Helder lost het op...In het bedrijfsleven zijn erkenningsregelingen, certificeringen en keurmerken niet meer weg te denken. Sommige regelingen hebben een commercieel karakter, anderen een wettelijke. De wens van overheden, brancheverenigingen, opdrachtgevers Ún klanten om gecertificeerd te werken, wordt evenwel steeds dwingender. Daarnaast leiden maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en aansprakelijkheid tot een nauwgezettere naleving van normen, wetten en richtlijnen. Met de juiste documenten, een certicaat of keurmerk kan een bedrijf gemakkelijk aantonen dat aan de maatschappelijke en wettelijke eisen wordt voldaan. Uw aansprakelijkheid goed geregeld, een hele geruststelling!

Kroon&Helder vertaalt de eisen die de diverse certificeringregelingen en wetten aan uw onderneming stellen naar oplossingen voor uw bedrijf. Dit doen wij vanuit een onafhankelijke positie en met een brede bedrijfskundige expertise. Bij het bepalen van de mogelijkheden staat uw organisatie en de voortgang van bestaande bedrijfsprocessen centraal. Ontwerp en invoering van de oplossingen zijn gericht op minimale kosten, minimale tijdsbesteding en daarmee op maximale effectiviteit. Vanzelfsprekend verzorgt Kroon&Helder alle benodigde documenten en formulieren.

De arbowet en de werkgeversaansprakelijkheid

Veel ondernemers ervaren de Nederlandse wet en regelgeving als ingewikkeld, veelomvattend en onrechtvaardig. Iedere werkgever kent de problematiek rond de veel bekritiseerde Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter. In verband met de omgekeerde bewijslast is de werkgever per definitie aansprakelijk als hij of zij de inspanningen op het gebied van naleving niet op correcte wijze kan aantonen. Daar wordt door juristen en verzekeringsmaatschappijen dankbaar gebruik van gemaakt. Dit resulteert steeds vaker in boetes en claims, al dan niet op initiatief van een letselschade jurist. Kroon&Helder biedt praktische oplossingen die het werkgevers mogelijk maakt om de aansprakelijkheid en de gevolgen te beperken. Kroon&Helder heeft producten ontwikkeld waarmee u uw inspanningen op het terrein van arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid kunt aantonen. De producten worden door ons aangepast aan uw specifieke situatie, wensen en budget.

Voorlichting, instructie en training

Om de kennis van uw medewerkers en hun dagelijkse veiligheid te vergroten geeft Kroon&Helder cursussen, trainingen en instructies. Bekijk

Keurmerken, erkenningen en certificering

Nederland heeft tientallen bekende (zoals ISO, VCA, BRL, HACCP) en minder bekende erkennings- en certificeringsregelingen (zoals Groenkeur, het taxikeurmerk). Slechts enkele worden door de overheid voorgeschreven, anderen worden gestimuleerd door brancheverenigingen en belangenorganisaties. Steeds vaker worden certifikaten verplicht gesteld door opdrachtgevers. Kroon&Helder ondersteunt bedrijven bij het behalen en behouden van een keurmerk of certificaat middels het ontwikkelen en invoeren van een praktisch managementsysteem dat er voor zorgt dat u aantoonbaar voldoet aan de eisen.

Ontwikkeling van een eigen keurmerk

Uw markt heeft veel concurrenten en u wilt dat uw bedrijf zich onderscheidt. Een Keurmerk is daartoe een sterk marketinginstrument. Een keurmerk verbetert de concurrentiepositie en schept duidelijkheid naar uw doelgroep. Kroon&Helder helpt u graag bij het ontwikkelen van een erkenningsregeling of keurmerk.

Onderhoud van uw managementsysteem

Normen, wetten en richtlijnen veranderen. Het periodiek bijhouden van deze veranderingen kost veel tijd. Kroon&Helder is gespecialiseerd in het bijhouden van de vele veranderingen in en om uw bedrijf. Van een jaarlijkse actualisering van enkele bedrijfsdocumenten tot het volledig uitvoeren en beheren van uw managementsysteem of zelf de geintegreerde managementsystemen. Diverse managementsystemen verplichten u om periodieke beheersactiviteiten uit te voeren. Bijvoorbeeld het uitvoeren van interne audits en de directiebeoordeling van het managementsysteem maar ook de toolboxmeetings, werkplekinspecties, de ontruimingsoefening, het jaarlijks actieplan en de herziening van het plan van aanpak en de aantoonbare betrokkenheid van de Veiligheidskundige. Kroon&Helder realiseert niet zelden een verlaging van deze onderhoudskosten door het toepassen van slimme en efficiente oplossingen en werkwijzen. Ook een kritische blik op uw overeenkomst met de certificerende instelling levert al gauw een financieel voordeel op.

Een groeiend bedrijf? Meerdere vestigingen?

Heeft u overname- of groeiplannen voor uw onderneming? Heeft u meerdere vestigingen? Franchise? Door direct de gezamenlijke belangen te inventariseren behaalt u een aanzienlijk efficiency voordeel. Kroon&Helder begeleidt bedrijven bij het komen tot een herkenbare stijl en een eenduidige bedrijfsvoering. Oog voor individuele verschillen en respect voor de werkwijze binnen een vestiging staan daarbij voorop.