VCA* en VCA**


De VCA, de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, vormt de meest gebruikte leidraad voor een managementsysteem gericht op veilig werken.
focus
 • De Feiten
 • Ons uitgangspunt
 • Het resultaat
 • De toekomst
 • De kosten • De Feiten

  Om te voorkomen dat er ernstige ongelukken gebeuren in de petrochemie is vanuit deze branche de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) ontwikkeld. De VCA is in eerste instantie opgesteld voor aannemers die werkzaam zijn in de petrochemie. Het gebruik van VCA heeft in de loop der jaren een enorme vlucht genomen doordat diverse bedrijven de VCA zijn gaan hanteren als universeel veiligheidsbeheerssysteem ten behoeve van Veiligheid, Gezondheid en Milieu én de mogelijkheid van certificering door een externe, onafhankelijke deskundige. VCA kent twee niveau's:
  • VCA * is bedoeld voor ondernemingen met minder dan 35 werknemers, incl. inleners, die voornamelijk in onderaanneming werk verrichten.
  • VCA ** is bedoeld voor ondernemingen met 35 of meer werknemers en kleine bedrijven die optreden als hoofdaannemer. Naast de VCA* eisen, worden ook de veiligheidsstructuren binnen de onderneming zelf beoordeeld.
  • VCA Petrochemie is bedoeld voor ondernemingen die werkzaam zijn op lokaties van petrochemische opdrachtgevers

  VCA-certificering voor éénmanszaken en ZZP´ers is in de norm expliciet uitgesloten. VCA-gecertificeerde bedrijven die deze partijen willen inzetten dienen aantoonbaar te kunnen maken dat zij voldoen aan bijlage C van de VCA-checklist. Bedrijven die gebruik maken van onderaannemers (met personeel) dienen aantoonbaar te maken dat deze voldoen aan bijlage B van de VCA-checklist.

  Er is geen specifieke relatie tussen de VCA en (Europese) wet- of regelgeving. De normen kunnen echter wel een juridische status krijgen wanneer als onderdeel van een koop- of leveringscontract wordt geëist dat een bedrijf "VCA-gecertificeerd is". Dit gebeurt steeds vaker. Ook kan bij aanbestedingen formeel worden geëist dat de toeleverancier een managementsysteem heeft dat op basis van de eisen uit VCA is gecertificeerd.

  Ons uitgangspunt

  U moet certificeren en veel van de VCA-eisen komen u nogal overdreven over. U heeft er weinig tijd voor, het moet praktisch uitvoerbaar blijven én het moet betaalbaar zijn. Dat begrijpen wij heel goed. Ons uitgangspunt bent ú, uw organisatie en uw mogelijkheden om te certificeren. Op basis van onze jarenlange ervaring formuleren wij de uitgangspunten waarmee u zo efficiënt mogelijk het certifikaat kunt behalen. Daarbij gaan we creatieve oplossingen niet uit de weg. (Mits deze toelaatbaar zijn voor de certificerende instelling en een veilige uitvoering van het werk niet blokkeren natuurlijk).

  Het resultaat

  In een aantal korte afspraken (met u of met een medewerker) verzamelen wij doelgericht alle benodigde gegevens. Vervolgens ontvangt u de concept documenten ter beoordeling.focus Wij verzorgen en assisteren bij diverse verplichte onderdelen zoals een materieelkeuring, verplichtingen door onderaannemers en ZZP´ers, uitvoeren van toolboxmeetingen en houden toezicht op het verzamelen van alle benodigde gegevens zodat u tijdig klaar bent voor certificering! In overleg met u vragen wij de offertes bij de diverse certificerende instellingen aan.

  De toekomst

  focus Certificeren is één. Gecertificeerd blijven is een twee. Een certifikaat wordt verstrekt voor drie jaar.Jaarlijks vindt een controle plaats door de certificerende instelling. VCA verplicht u tot periodieke activiteiten welke u moet kunnen aantonen. Dat is de reden waarom wij altijd streven naar een zo ´zuiver´ mogelijk systeem, gebaseerd op voldoen aan de minimale eisen. Maar belangrijker: u zult merken dat uw organisatie bewuster wordt van de risico´s en de aansprakelijkheid. VCA werkt!

  De kosten

  In de loop der jaren zijn de VCA-eisen steeds strenger geworden. De kosten voor VCA-certificering zijn daarom eveneens toegenomen. Met name omdat VCA enkele verplichtingen kent die een investering in tijd en geld vragen. Denk daarbij aan een actuele RIE, jaarlijkse keuring van bedrijfsmiddelen, opleidingen voor medewerkers, een veiligheidskundige, etc. Wij hanteren een modulaire structuur waarmee u altijd een passende keuze kunt maken uit onze dienstverlening:
  • Het verzamelen van gegevens en opstellen van de documenten zoals procedures, formulieren en functieomschrijvingen, een bedrijfsreglement, een BHV-plan, etc. Vanaf € 1945,-
  • De verplichte RI&E. Vanaf € 750,-
  • De verplichte opleidingen zoals basisveiligheid, veiligheid operationeel leidinggevende, hoogwerker, heftruck, asbestherkenning, etc. Vanaf € 150,- p.p.
  • De verplichte ondersteuning door een Veiligheidskundige. Vanaf € 595,- per jaar
  • Voor de kosten van de certificerende instelling dient u rekening te houden met ca. € 3600,- voor drie jaar.

  (wijzigingen voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle prijzen zijn exclusief btw.)