VCUVCU, de staat voor 'veiligheidschecklist uitzend- en detacheringbureaus. Het is voor bouwgerelateerde bedrijven een 'zekerheid' dat medewerkers die via deze uitzendbureaus worden ingehuurd aan de VCA-eisen voldoen.

kantoor
 • De Feiten
 • Ons uitgangspunt
 • Het resultaat
 • De toekomst
 • De kosten


 • De Feiten

  Omdat steeds meer bedrijven VCA-gecertificeerd werken wordt de roep om uitzendkrachten die voldoen aan de VCA-eisen steeds groter. Uitzendbureaus met een VCU-certifikaat maken dit middels het certifikaat duidelijk zichtbaar. Dat betekent gemak voor de inlener en schept duidelijkheid omtrent de taken, benodigde ervaring, opleidingen, voorlichting en PBM. Om VCU-gecertificeerd te worden moet het uitzendbureau voldoen aan de vragen van de Veiligheids Checklist voor Uitzendbureaus (VCU). Deze vragen moet u positief kunnen beantwoorden en het bewijs daarvan kunnen aantonen.

  Ons uitgangspunt

  Uw klanten vragen steeds vaker om medewerkers die voldoen aan de VCA-eisen. Steeds opnieuw moet u aantonen dat u deze mensen aan VCA-voldoen terwijl u dat een vanzelfsprekendheid vindt; het is immers uw werk om de juiste kandidaat bij de wensen van de inlener te zoeken. Als VCU-gecertificeerde onderneming geeft u een duidelijk signaal af: de uitzendkracht voldoet aan de wensen van de VCA-gecertificeerde inlener. U heeft er echter weinig tijd voor en het moet praktisch uitvoerbaar blijven. Dat begrijpen wij heel goed. Ons uitgangspunt bent ú, uw organisatie en uw mogelijkheden om te certificeren. Op basis van onze jarenlange ervaring formuleren wij de uitgangspunten waarmee u zo efficiënt mogelijk het certifikaat kunt behalen.

  Het resultaat

  kantoorIn een aantal korte afspraken verzamelen wij doelgericht alle benodigde gegevens. Vervolgens ontvangt u de concept documenten ter beoordeling. Tijdens een bespreking vergelijken we de praktijk met de theorie en aansluitend bespreken we de benodigde activiteiten. Het lijstje met aandachtspunten voeren we weer in in uw organisatie. Nu bent u klaar voor certificering! In overleg met u vragen wij de offertes bij de diverse certificerende instellingen aan.

  De toekomst

  Certificeren is één. Gecertificeerd blijven is een twee. Een certifikaat wordt verstrekt voor drie jaar. Jaarlijks vindt een controle plaats door de certificerende instelling. VCU verplicht u tot periodieke activiteiten welke u moet kunnen aantonen. Dat is de reden waarom wij altijd streven naar een zo ´zuiver´ mogelijk systeem, gebaseerd op voldoen aan de minimale eisen. Maar belangrijker: u zult merken dat uw organisatie bewuster wordt van de risico´s en de aansprakelijkheid. VCU werkt!

  De kosten

  Wij hanteren een modulaire structuur waarmee u altijd een passende keuze kunt maken uit onze dienstverlening:
  • Het verzamelen van gegevens en opstellen van de documenten zoals procedures, formulieren en functieomschrijvingen, een bedrijfsreglement, een BHV-plan, etc. Vanaf € 1445,-
  • De verplichte opleidingen zoals VIL voor uw intercenten en basisveiligheid voor uw uitzendkrachten, veiligheid operationeel leidinggevende, instructie hoogwerker, instructie heftruck, instructie asbestherkenning, etc. Vanaf € 150,- p.p. In-company al mogelijk vanaf 4 personen!
  • Voor de kosten van de certificerende instelling dient u rekening te houden met ca. € 3000,- voor drie jaar.


  (wijzigingen voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle prijzen zijn exclusief btw.)