Werkgeversaansprakelijkheid


Als werkgever bent u primair verantwoordelijk voor wat zich in en om uw bedrijf en werklokaties afspeelt. U bent er dus ook aansprakelijk voor. Deze werkgeversaansprakelijkheid is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen.

focus

 • De Feiten
 • Ons uitgangspunt
 • Het resultaat
 • De toekomst
 • De kosten • De Feiten

  De maatschappij verandert, zowel voor burgers als bedrijven. De deregulering van de overheid zorgt er voor dat de partijen zelf voor naleving en maatregelen zorg moeten dragen. Denk maar aan Poortwachter en de WIA. De overheid speelt nog slechts een controlerende rol: is voldaan aan alle richtlijnen? Voerde voorheen de overheid de regie: thans is die taak opgedragen aan de werkgever, waarbij deze gebruik moet maken van commerciële instellingen zoals verzekeringsmaatschappijen, arbodeskundigen en juristen. Tegelijk zorgt de versobering van de sociale zekerheid voor een grotere onzekerheid bij met name werknemers: ´wat gebeurt er met mijn inkomen als mij iets overkomt?´ Zorgde vroeger de overheid voor een financiële tegemoetkoming, thans moet men terugvallen op de verzekeringsmaatschappij, met alle juridische gevolgen van dien. Door deze ontwikkelingen wordt de kans op een arbeidsconflict steeds groter wordt steeds vaker een beroep gedaan op de werkgeversaansprakelijkheid. De ´claimbereidheid´ neemt toe.

  Uit onderzoek blijkt dat werkgevers en werknemers onvoldoende op de hoogte zijn van de verplichtingen. De verwachtingen die werkgever en werknemer van elkaar hebben in afwijkende situaties komen niet overeen, zodat al snel een verschil van mening ontstaat. Zelfs bij de reintegratie in geval van ziekte is d ekans op een verschil van mening enorm toegenomen immers: werkgever en werknemer moeten samen bepalen welke mogelijkheden er zijn om weer aan het werk te gaan. Voorgeschreven richtlijnen worden niet altijd correct gehanteerd en de situatie verhard al snel. Het gaat tenslotte om veel geld, zowel voor de werkgever als voor de werknemer!

  Veelal vertrouwt de werkgever op de administrateur of de arbodienst maar dat is niet altijd terecht. De werkgever heeft een zorgplicht: hij moet aantonen dat hij aan zijn zorgverplichtingen heeft voldaan en dat hij van zijn mogelijkheden om werknemers aan te sturen gebruik heeft gemaakt. Deze aantoonbaarheid schiet vaak tekort. De financiële gevolgen daarvan zijn aanzienlijk en worden steeds groter.

  Het is daarom van groot financieel belang dat de interne afspraken die u met uw medewerkers maakt goed op papier komen te staan.De arbeidsovereenkomst wordt steeds zakelijker: zorg er voor dat die aan de huidige eisen voldoet! focus Onderliggende, gekoppelde, reglementen zorgen er voor dat de afspraken kunnen worden aangepast aan de ontwikkelingen in en om het bedrijf. Deze gewijzigde versies worden dan periodiek, bijvoorbeeld één maal per jaar, opnieuw uitgeven. Zo blijft iedereen geinformeerd over d ebelangrijke spelregels en kunt ú uw medewerkers met een gerust hart aanspreken op afwijkend gedrag. Goed Geregeld.

  Ons uitgangspunt

  Voor u als ondernemer en/of werkgever wordt het steeds moeilijker om uit de enorme stroom van informatie en gegevens de voor u belangrijke informatie te verzamelen, te ordenen en te verwerken, zodat uw organisatie de werkgeversaansprakelijkheid kan blijven beheersen. U wilt geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen die voor ú relevant zijn, u wilt weten wat het voor úw onderneming en úw medewerkers betekent én u wilt weten of en wat u daar mee moet doen. Vervolgens moet het correct in uw bedrijfsprocessen en documenten verwerkt worden en worden gecommuniceerd binnen uw bedrijf. Dat is veel werk. Voor u. Niet voor Kroon&Helder.

  Het resultaat

  Afhankelijk van uw situatie en uw wensen maken wij een voorstel van de oplossingen die wij u kunnen bieden. Afhankelijk van uw budget maken wij een plan waarin deze oplossingen in praktijk worden gebracht. Denk daarbij aan:
  • Model Arbeidsovereenkomst met bijbehorende reglementen
   Zolang er een goede sfeer heerst zijn specifieke afspraken over de werkzaamheden en wijze waarop men binnen het bedrijf met elkaar omgaat niet zo belangrijk. Pas als er een verschil van inzicht is over de afspraken en verwachtingen blijkt hoe belangrijk het is als er goede, bindende afspraken zijn gemaakt. Bij veel bedrijven voldoet de arbeidsovereenkomst in onvoldoende mate aan de huidige eisen. Aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen vindt al helemaal niet plaats. De financiële risico´s die dit met zich meebrengt kunnen beperkt worden middels een op maat gemaakt model arbeidsovereenkomst met gekoppelde reglementen zoals een bedrijfs- of huishoudelijk reglement, reglement bedrijfsmiddelen, een veiligheidsreglement, pensioenreglement, etc. Deze kunnen periodiek worden aangepast.
  • Voldoen aan de arbowetverplichtingen
   De RI&E vormt het uitgangspunt voor uw arbowetverplichtingen. Met de R&IE beschikt u over de voor uw onderneming aanwezige arbeidsrisico's. Het Plan van Aanpak beschrijft vervolgens de mogelijke oplossingen en biedt instrumenten voor u als ondernemer om maatregelen te treffen. Het bedrijfshulpverleningsplan beschrijft alle belangrijke gegevens en instructies t.b.v. het handelen bij calamiteiten. Het bevat een meldinstructie, alarmkaart en plattegrond. Met een Basiscursus Bedrijfshulpverlening of Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening voor uw huidige BHV´er beschikt u over de deskundigheid om snel noodhulp te kunnen bieden.
  • Een Pre-reintegratieplan
   Analyse van uw huidige situatie betreffende uw werkgeversaansprakelijkheid, arbo- en personeelszaken, de rol van externe deskundigen zoals arbodienst, verzekering en interventiebedrijven. Maatregelen ter verbetering en het opstellen van procedures en protocollen t.b.v. werkgever, werknemer en externe deskundigen.


  De toekomst

  De veranderingen in de wet- en regelgeving volgen zich steeds sneller op. Onze modellen worden periodiek aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Jaarlijks kan door ons een controle plaatsvinden waarna de wijzigingen worden verwerkt in uw documenten. Zo blijven uw documenten en de afspraken met uw medewerkers altijd actueel. Deze activiteiten, tezamen met de door ons toegeleverde handhavingprocedures, vormt de basis voor de beheersing van uw werkgeversaansprakelijkheid. En dat is niet het enige: u kunt onbeperkt beschikken over onze ondersteuning en advies en indien nodig kunt u kosteloos een consult aanvragen bij een gerenommeerd jurist arbeidsrecht om de situatie te laten beoordelen! Goed geregeld!

  De kosten

  • Arbowetverplichtingen (vanaf € 545,- ex. btw)
  • Model Arbeidsovereenkomst met bijbehorende reglementen (vanaf € 545,- ex. btw)
  • Pre-reintegratieplan (vanaf € 450,- ex. btw)
  (wijzigingen voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle prijzen zijn exclusief btw.)