Kroon&Helder managementsystemenOm het bedrijf op een structurele wijze aan de eisen te laten voldoen wordt een managementsysteem opgezet dat structureel aandacht besteed aan de belangrijkste onderdelen van uw bedrijfsvoering.

Wanneer men structureel en periodiek gaat managen, op basis van plannen, doelstellingen en feiten, spreken we van een managementsysteem. De meest bekende, certificeerbare, managementsystemen zijn ISO9001:2000, ISO14001, VCA* en VCA**, VCU, BRL en KOMO, OHSAS 18001, etc.

Een managementsysteem dat zich concentreert op een bepaald aandachtsgebied wordt ook vaak zo genoemd. Denk aan Arbozorgsysteem, Kwaliteitszorgsysteem, Milieuzorgsysteem. Managementsystemen zijn het hulpmiddel bij uitstek om structureel de  bedrijfsprocessen te bewaken en te verbeteren. Belangrijk kenmerk is het schriftelijk vastleggen van het beleid, doelstellingen, activiteiten, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, beslis momenten in procedures, formulieren en functieomschrijvingen. Het zo ontstane 'handboek' vormt het gereedschap voor de ondernemer en zijn medewerkers om de werkzaamheden te beheersen en de doelstellingen te bereiken. Periodieke evaluatie en analyse van verkregen gegevens en informatie dragen bij aan het verkrijgen van inzicht in de organisatie en de mogelijke structurele verbeteringen.

Certificering en keurmerken
Een goed werkend managementsysteem is een aanwinst voor uw onderneming. Indien uw managementsysteem opgebouwd is volgens een certificeerbare norm, zoals ISO9001 of VCA, kunt u uw systeem laten controleren door een onafhankelijke deskundige, de ´certificerende instelling’. Het door hen afgegeven certificaat is het bewijs naar uw klanten en medewerkers dat het systeem werkt. Certificerende instellingen staan onder toezicht van de Raad voor de Accreditatie. Deze staat op zijn beurt weer onder internationaal en ministerieel toezicht.

Door brancheorganisaties en belangenverenigingen worden steeds vaker eigen ´normen´ uitgebracht. Deze zijn dan weer afgeleid van (inter)nationale normen en richtlijnen zoals ISO9001. De naleving wordt gecontroleerd door de eigen branche- of belangenorganisatie of een door hen aangestelde instelling (adviesbureau). Hierbij spreekt men van erkenningsregelingen. Het voldoen aan zo´n erkenningsregeling heeft een sterk promotioneel karakter, dat zichtbaar wordt gemaakt middels een logo of beeldmerk: het keurmerk.

Inmiddels kunnen we wel spreken van een 'keurmerkindustrie'. Keurmerken, erkennings- en certificeringsregelingen worden aan de lopende band ontwikkeld. Het is voor norminstellingen, certificerende instellingen, branche-organisaties en adviesbureaus een dankbare bron van inkomsten. Keurmerken worden steeds vaker ingezet als marketinginstrument. Branche-organisaties, met een bestuur waarin enkele grote grote bedrijven uit de branche een grote rol spelen, geven keurmerken uit om een verschil aan te brengen in de markt. De grote bedrijven voldoen reeds aan al die administratieve verplichtingen maar voor de kleinere bedrijven is het moeilijk. De grotere bedrijven kunnen zich met het keurmerk nadrukkelijker profileren.

Zoals met alle financieel economische activiteiten: ook in de wereld van certificeringen en keurmerken worden verschillende principes gehanteerd en die zijn niet altijd even correct. Controleer dus altijd de partijen waarmee u zaken doet. Een adviesbureau door referenties na te trekken en de certificerende instelling via de Raad voor de Accreditatie. Zo zijn er adviesbureaus die een geheel 'eigen' ISO9001 invoeren. Het systeem wordt vervolgens 'gecertificeerd' door een certificerende instelling die onder toezicht staat, maar niet onder toezicht van de Raad voor de Accreditatie. Wat is dan de waarde? Door de overheid worden deze certifikaten in ieder geval niet erkent. Dat geldt wel voor een certifikaat dat verstrekt wordt door een RvA geaccrediteerde certificerende instelling.


Werkwijze invoeren van managementsystemen

Kort samengevat is onze werkwijze als volgt:
 • Inventarisatie van uw wensen ten aanzien van planning, werkwijze, mogelijkhedenen en taken;
 • Inventarisatie bedrijfsspecifieke gegevens;
 • Opstellen documenten, procedures, formulieren, etc.;
 • Beoordelen en bespreken van de concepten;
 • Acties vaststellen en inplannen;
 • Offertes certificerende instellingen aanvragen;
 • Controle voor certificering;


 • Belangrijke uitgangspunten:
 • behoud/ontwikkeling van flexibiliteit;
 • voorkomen van bureaucratie;
 • een breed draagvlak in de organisatie;
 • zichtbare prestatieverbetering.


 • Onderhoud van managementsystemen

  Ook voor ondernemingen die reeds zijn gecertificeerd kan Kroon&Helder uitkomst bieden. Bij ondercapaciteit, tijdelijke vervanging van uw KAM-medewerker of bij gehele uitbesteding van uw managementsystem kunnen wij u van dienst zijn. Steeds meer bedrijven laten inmiddels hun managementsysteem (of geintegreerde systemen) beheren door één van onze adviseurs.

  Kroon & Helder toont aan dat het mogelijk is om op praktische wijze ondersteuning te bieden aan ondernemers, tegen zeer aanvaardbare tarieven. Of het nu gaat om certificering, erkenningsregelingen, keurmerken, branchecodes of algemene wet- en regelgeving. Of u nu een eenmanszaak heeft of diverse filialen door het land. Eén telefoontje volstaat…Goed geregeld!

  terug naar oplossingen